Over ons: Geschiedenis

Op 30 oktober 1995 is een groepje van 9 vrouwen voor het eerst gaan repeteren, bij één van hen thuis. Ze repeteerden om de 2 weken en er kwamen steeds meer leden (ook mannen) bij. Het huis werd te klein voor 25 leden en er werd vanaf februari 1996 onderdak gevonden in 'Het Oude Theater' aan de Spoorlaan in Oss. De eerste dirigent (Peter Fluitsma) werd toen aangetrokken.

Vlak voor die zomer nam Piet van der Sanden zijn plaats in. In november 1996 vond de eerste Algemene Leden-vergadering plaats, werd een bestuur gekozen, en kreeg het koor zijn naam.

Het koor was inmiddels gegroeid tot 55 leden (Overigens werd pas in februari 1997 de akte van oprichting gepasseerd bij de notaris, dus dat is de officiële oprichtingsdatum). Vanaf die tijd werd voortaan gerepeteerd in ouderensociëteit 'De Krinkelhoek', aan de Oijenseweg. Vanaf 5 september 2016 wordt er gerepeteerd in ontmoetingscentrum 'De Meteoor' (Oude Litherweg).
Het àllereerste optreden was in januari 1997, bij een concert van Angela Groothuizen, in de Jaarbeurs in Utrecht. Popkoor d'Accord fungeerde toen bij een aantal nummers als achtergrondkoor.


Popkoor d'Accord heeft in haar bestaan al vele veranderingen ondergaan:

*In de eerste jaren van haar bestaan heeft d'Accord met name bij grote producties opgetreden, als achtergrondkoor. B.v. bij de Europese tour 'Tribute to Elvis' (in Ahoy Rotterdam en in het sportpaleis in Antwerpen), bij de eerste PROM-concerten in Oss, en bij muziekspektakel 'Tilburg Prominent' in het Willem II-stadion. Ook werd in die tijd voor de solopartijen gekozen voor (semi) professionele zangers. Na die periode heeft popkoor d'Accord zich veel meer toegelegd op het zélf zingen, en zijn we gebruik gaan maken van onze eigen leden voor de solo's.
*Natuurlijk kwamen er nieuwe leden, en gingen er leden weg. Door de jaren heen zijn er in totaal honderden mensen lid geweest van d'Accord. Het grootste aantal leden dat het koor ooit heeft gehad is 75.
Popkoor d'Accord kent tegenwoordig een maximum van 50 leden.
*Verschillende dirigenten hebben door de tijd heen bijgedragen aan het niveau en de sfeer die het huidige popkoor d'Accord typeren: O.a. Peter Fluitsma, Piet van der Sanden, Peter van Beijnum, Eddy Willemsen, Stanley Stokkermans en de huidige muzikaal leider, Maarten van den Hoven.
*Sommige dirigenten werden bijgestaan door een pianist: Daan van den Hurk, en Gert Oude Sogtoen.
*Het koor is door de jaren heen steeds meer een bewegend koor geworden. Aanvankelijk werd nog 'uit de map' gezongen. Later zong men de nummers uit het hoofd. En inmiddels zie je popkoor d'Accord op een heel ontspannen en spannende manier gebruik maken van het héle podium, met een choreografie die 'staat', dankzij hun choreograaf/regisseur Anja Vos.